Zebra LS1203-7AZU0100SR

Zebra LS1203-7AZU0100SR

Mô hình: LS1203
Loại máy quét: Laser
Khả năng quét: 1D
Yếu tố hình thức: Cầm tay
Kết nối: USB
Màu: Đen
Mẫu quét: Dòng đơn
Cáp đi kèm: USB