Zebra DS9208-SR4NNU21Z

Zebra DS9208-SR4NNU21Z

Khả năng giải mã: 1D tiêu chuẩn và 2D
Giao diện: USB, RS-232, RS-485
Công nghệ đọc: Imager
Chịu rơi: độ cao 1.5m
Kích thước (LxWxH): 14(H)x8.21(W)x8.0cm(D)
Trọng lượng: 269g
Tốc độ đọc: 2.3m / second
Độ phân giải: 4 mil