Jumper 1/2'' Indoor 3m, 2 đầu connector (đầu 7/16 thẳng hoặc đầu N-Type)

Jumper 1/2” Indoor 3m, 2 đầu connector (đầu 7/16 thẳng hoặc đầu N-Type)

Jumper 1/2” Indoor 3m, 2 đầu connector (đầu 7/16 thẳng hoặc đầu N-Type)

Liên hệ báo giá theo độ dài

Thông số kĩ thuật
Xuất xứ Việt Nam