Hộp phối quang FTTH OTB 8 core

Hộp phối quang FTTH OTB 8 core