Feeder 1/2'' Indoor

Feeder 1/2” Indoor

Feeder 1/2” Indoor

Liên hệ

Thông số kĩ thuật
Xuất xứ Fortune, Rosenberger