Điện thoại panasonic KX-TGA641

Điện thoại panasonic KX-TGA641

Mô tả ngắn:

Điện thoại kéo dài không dây kỹ thuật số (DECT)

Mô tả chi tiết:

Tay con mở rộng cho máy: KX-TG6411 – KX-TG6412 – KX-TG6451 – KX-TG6461