Điện thoại bàn KTel 504

Điện thoại bàn KTel 504

320,000 

Bạn cần hỗ trợ?
Bạn cần hỗ trợ?

  • Có thể chỉnh đế bàn máy 3 nấc thấp đến cao
  • Hiện số gọi tới 2 hệ FSK/DTMF
  • Màn hình có đèn trắng hiện 16 chữ số. Lưu cuộc gọi đến, gọi đi để có thể xem, xóa, gọi ngược lại.
  • Nhấn số gọi đi không cần cầm tay nghe (HF)
  • Nhạc đợi (Hold). Máy tính điện tử. Báo thức
  • 9 Bộ nhớ gọi tắt trực tiếp số điện thoại M1 ~ M9
  • 10 bộ nhớ gọi tắt gián tiếp số điện thoại (0-9)
  • Khóa cuộc gọi số 0 đầu, khóa hết bàn phím
  • Điều chỉnh vô-lum loa ngoài HF, chuông lớn/nhỏ.

Tín hiệu báo cuộc gọi mới (NEW), lặp lại (REP), đèn chuông