Điện thoại bàn KTel 303

Điện thoại bàn KTel 303

290,000 

Bạn cần hỗ trợ?
Bạn cần hỗ trợ?

§  Hiện số gọi tới 2 hệ FSK/DTMF.

§  Màn hình có đèn (có thể chỉnh độ rõ nét), hiện thứ, ngày, đồng hồ. Hiện, lưu, xem lại, gọi lại số gọi tới, và số gọi đi.

§  Nhấn số không cầm tay nghe (HF)

§  Nhạc đợi (Hold). Máy tính. 3 bộ nhớ báo thức.

§  10 bộ nhớ gọi tắt số điện thoại

§  Khóa cuộc gọi bắt đầu với số “0”, khóa gọi đi

§  Chọn kiểu chuông và chỉnh chuông lớn / nhỏ.

§  Đèn báo cuộc gọi lỡ, đang sử dụng