Dây tiếp đất feeder 7/8''

Dây tiếp đất feeder 7/8”

Dây tiếp đất feeder 7/8”

Liên hệ

Thông số kĩ thuật
Xuất xứ Việt Nam