Dây nhảy quang 2 đầu UPC - UPC SM 2.0/3.0

Dây nhảy quang 2 đầu UPC – UPC SM 2.0/3.0

Dây nhảy quang 2 đầu SC/UPC SM 2.0/3.0

Liên hệ

Thông số kĩ thuật
Độ dài 3 mét, 5 mét, 10 mét, 15 mét, 20 mét.