Đầu connector loại N-Type Male (dùng cho Feeder 1/2'')

Đầu connector loại N-Type Male (dùng cho Feeder 1/2”)

Đầu connector loại N-Type Male (dùng cho Feeder 1/2”)

Liên hệ

Thông số kĩ thuật
Xuất xứ Fortune, Rosenberger