Đầu connector loại 7/16 DIN Female (dùng cho Feeder 7/8'')

Đầu connector loại 7/16 DIN Female (dùng cho Feeder 7/8”)

Đầu connector loại 7/16 DIN Female (dùng cho Feeder 7/8”)

Liên hệ

Thông số kĩ thuật
Xuất xứ Fortune, Rosenberger