THIẾT BỊ AN NINH

Showing all 18 results

 • Bộ 16 Camera Chất Lượng AHD

  Quick Overview
  • 1.0 MP, độ phân giải 1280*720p ( Chất lượng hình ảnh AHD rõ nét )
  • Hỗ trợ chống ngược sáng (WDR), cân bằng độ tương phản (ATR).
  • Hỗ trợ tùy chỉnh cấu hình Setting trên Camera (OSD).
  • Sử dụng 1 đèn hồng ngoại thế hệ 3 (Array LED) quan sát ban đêm vượt trội tầm quan sát 25m rỏ nét.

 • Bộ 2 Camera Chất Lượng AHD

  Quick Overview
  • 1.0 MP, độ phân giải 1280*720p ( Chất lượng hình ảnh AHD rõ nét )
  • Hỗ trợ chống ngược sáng (WDR), cân bằng độ tương phản (ATR).
  • Hỗ trợ tùy chỉnh cấu hình Setting trên Camera (OSD).
  • Sử dụng 1 đèn hồng ngoại thế hệ 3 (Array LED) quan sát ban đêm vượt trội tầm quan sát 25m rỏ nét.

 • Bộ 4 Camera Chất Lượng AHD

  Quick Overview
  • 1.0 MP, độ phân giải 1280*720p ( Chất lượng hình ảnh AHD rõ nét )
  • Hỗ trợ chống ngược sáng (WDR), cân bằng độ tương phản (ATR).
  • Hỗ trợ tùy chỉnh cấu hình Setting trên Camera (OSD).
  • Sử dụng 1 đèn hồng ngoại thế hệ 3 (Array LED) quan sát ban đêm vượt trội tầm quan sát 25m rỏ nét.

 • Bộ 8 Camera Chất Lượng AHD

  Quick Overview
  • 1.0 MP, độ phân giải 1280*720p ( Chất lượng hình ảnh AHD rõ nét )
  • Hỗ trợ chống ngược sáng (WDR), cân bằng độ tương phản (ATR).
  • Hỗ trợ tùy chỉnh cấu hình Setting trên Camera (OSD).
  • Sử dụng 1 đèn hồng ngoại thế hệ 3 (Array LED) quan sát ban đêm vượt trội tầm quan sát 25m rỏ nét.

 • WatchGuard Firebox M200 Firewall

  Quick Overview

  Dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Recommend Users: Up to 180 Users
  Firewall Throughput: Up to 4 Gbps
  UTM Throughput: Up to 800 Mbps
  VPN Throughput: Up to 2 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 75 Tunnels


 • WatchGuard Firebox M300 Firewall

  Quick Overview

  Dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Recommend Users: Up to 180 Users
  Firewall Throughput: Up to 4 Gbps
  UTM Throughput: Up to 800 Mbps
  VPN Throughput: Up to 2 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 75 Tunnels


 • WatchGuard Firebox M400 Firewall

  Quick Overview

  Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

  Recommend Users: Up to 700 Users
  Firewall Throughput: Up to 8 Gbps
  UTM Throughput: Up to 1.7 Gbps
  VPN Throughput: Up to 5.3 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 500 Tunnels


 • WatchGuard Firebox M440 Firewall

  Quick Overview

  Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

  Recommend Users: Up to 400 Users
  Firewall Throughput: Up to 6.7 Gbps
  UTM Throughput: Up to 1.6 Gbps
  VPN Throughput: Up to 3.2 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 300 Tunnels


 • WatchGuard Firebox M4600 Firewall

  Quick Overview

  Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

  Recommend Users: Up to 1000 Users
  Firewall Throughput: Up to 40 Gbps
  UTM Throughput: Up to 8 Gbps
  VPN Throughput: Up to 8 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 5000 Tunnels


 • WatchGuard Firebox M500 Firewall

  Quick Overview

  Recommend Users: Up to 700 Users
  Firewall Throughput: Up to 8 Gbps
  UTM Throughput: Up to 1.7 Gbps
  VPN Throughput: Up to 5.3 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 500 Tunnels


 • WatchGuard Firebox M5600 Firewall

  Quick Overview

  Dùng cho các doanh nghiệp lớn.

  Recommend Users: Up to 5000 Users
  Firewall Throughput: Up to 60 Gbps
  UTM Throughput: Up to 11 Gbps
  VPN Throughput: Up to 10 Gbps
  Site-to-Site VPN: Unrestricted


 • WatchGuard Firebox T10

  Quick Overview

  Dùng cho doanh nghiệp và văn phòng nhỏ,
  các điểm truy cập không dây.

  Recommend Users: Up to 50 Users
  Firewall Throughput: Up to 1.2 Gbps
  UTM Throughput: Up to 165 Mbps
  VPN Throughput: Up to 270 Mbps
  Site-to-Site VPN: Up to 50 Tunnels
  Wireless Model Available: 802.11 a/b/g/n/ac


 • WatchGuard Firebox T10 Wireless

  Quick Overview

  Dùng cho doanh nghiệp và văn phòng nhỏ,
  các điểm truy cập không dây.

  Recommend Users: Up to 50 Users
  Firewall Throughput: Up to 1.2 Gbps
  UTM Throughput: Up to 165 Mbps
  VPN Throughput: Up to 270 Mbps
  Site-to-Site VPN: Up to 50 Tunnels
  Wireless Model Available: 802.11 a/b/g/n/ac


 • WatchGuard Firebox T30 and T30-W

  Quick Overview

  Dùng cho doanh nghiệp và văn phòng nhỏ,
  các điểm truy cập không dây.

  Recommend Users: Up to 50 Users
  Firewall Throughput: Up to 1.2 Gbps
  UTM Throughput: Up to 165 Mbps
  VPN Throughput: Up to 270 Mbps
  Site-to-Site VPN: Up to 50 Tunnels
  Wireless Model Available: 802.11 a/b/g/n/ac


 • WatchGuard Firebox T50 and T50-W

  Quick Overview

  Dùng cho doanh nghiệp và văn phòng nhỏ,
  các điểm truy cập không dây.

  Recommend Users: Up to 50 Users
  Firewall Throughput: Up to 1.2 Gbps
  UTM Throughput: Up to 165 Mbps
  VPN Throughput: Up to 270 Mbps
  Site-to-Site VPN: Up to 50 Tunnels
  Wireless Model Available: 802.11 a/b/g/n/ac


 • WatchGuard XTM 1520-RP – 1525-RP

  Quick Overview

  Cho các văn phòng chính, trung tâm dữ liệu.

  Recommend Users: Up to 2500 Users
  Firewall Throughput: Up to 25 Gbps
  UTM Throughput: Up to 6.7 Gbps
  VPN Throughput: Up to 10 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 10,000 Tunnels


 • WatchGuard XTM 515 – 525 – 535 – 545

  Quick Overview

  Dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Recommend Users: Up to 130 Users
  Firewall Throughput: Up to 3.5 Gbps
  UTM Throughput: 165 Mbps
  VPN Throughput: Up to 750 Mbps
  Site-to-Site VPN: Up to 600 Tunnels


 • WatchGuard XTM 850 – 860 – 870 – 870F

  Quick Overview

  Dùng cho doanh nghiệp vừa và lớn.

  Recommend Users: Up to 1000 Users
  Firewall Throughput: Up to 14 Gbps
  UTM Throughput: Up to 5 Gbps
  VPN Throughput: Up to 10 Gbps
  Site-to-Site VPN: Up to 7,000 Tunnels