Sản phẩm Nổi bật

Sản phẩm đang giảm giá

Giảm giá!
4,800,000 4,550,000
Giảm giá!
5,800,000 5,590,000
Giảm giá!

Máy Scan mặt kính phẳng

Máy Scan Canon LiDE 400

2,450,000 2,300,000

Sản phẩm mới trong tuần

Máy Scan mặt kính phẳng và phim

Máy Scan Canon DR-F120

Máy Scan mặt kính phẳng và phim

Máy CanoScan 9000F Mark II

6,900,000

Máy Scan mặt kính phẳng

Máy Scan Canon LiDE 300

1,430,000
Giảm giá!

Máy Scan mặt kính phẳng

Máy Scan Canon LiDE 400

2,450,000 2,300,000

Giải pháp cho doanh nghiệp

Cung cấp các sản phẩm:

PC, Laptop, các thiết bị văn phòng
thiết bị an ninh, thiết bị mạng,
thiết bị trình chiếu…..